Aktualności

ZWIEDZANIE ZAMKU

W dniu 23.02.2024 r. mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzić Zamek krzyżacki w Świeciu, który niewątpliwie stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Świecia. Uwieńczeniem spotkania było wspólne wejście na wieżę oraz podziwianie panoramy Świecia.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu socjalnego ,, Podróżnicy z Edenu’’.

WYCIECZKA NA KONCERT

WYCIECZKA NA KONCERT

 

W dniu 12.02.2024 r. mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu wraz z opiekunami uczestniczyli w koncercie Maryli Rodowicz, który odbył się w ramach projektu socjalnego ,,Podróżnicy z Edenu''.

Dla wszystkich uczestników wycieczki było to niezwykle ekscytujące wydarzenie móc zobaczyć na żywo królową polskiej piosenki, która niezmiennie zachwyca swoją twórczością.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.6.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.6.2023

pn. „Świadczenie usług wyżywienia dla uczestników Dziennego Domu Pomocy przy
ul. Królowej Bony 2 w Świeciu” – II postępowanie.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, Profil nabywcy:

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie w zakładce postępowania.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

ZMIANY W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM OD 01.01.2024r. – ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ PRACUJĄCYM RODZICOM SPRAWUJĄCYM OPIEKĘ NAD NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM DO 18 ROKU ŻYCIA.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, informuje, iż art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U.  2023 r. poz. 1429) wprowadzono zmiany w:

– ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego,

Wniosek o dodatek osłonowy

Minister Klimatu i Środowiska 16 stycznia 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18.01.2024r.

W związku z powyższym informujemy, iż można już ubiegać się o powyższy dodatek składając wniosek w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.6.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.6.2023
pn. „Świadczenie usług wyżywienia dla uczestników Dziennego Domu Pomocy przy 
ul. Królowej Bony 2 w Świeciu”.
 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, Profil nabywcy: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie w zakładce postępowania.

DODATEK OSŁONOWY w 2024 r.

Od stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Urzędzie Miejskim w Świeciu lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024r. zostanie opublikowany w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO