Aktualności

UWAGA!!! ZMIANA SYSTEMU PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH!!

Na prośbę pracowników socjalnych za pośrednictwem przedstawiciela delegata związków zawodowych pracowników socjalnych, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu wprowadza następujące zmiany w kwestii systemu pracy pracowników socjalnych.

Poniedziałek od 7:30 do 10:00

Wtorek od 7:30 do 10:00

Środa od 7:30 do 10:00

Czwartek od 13:00 do 15:30

Piątek od  13:00 do 15:30

,,Ja Jestem, Ty jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” - SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Dnia 01.07.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” uroczyste spotkanie podsumowujące półrocze działalności projektu. Przedsięwzięcie to miało również na celu integrację osób w wieku inwolucji starczej. Sprzyjało zacieśnianiu kontaktów interpersonalnych między uczestnikami.

,,ŻYJĘ, CZUJĘ, ODDYCHAM BEZ LĘKU I STRACHU”

W dniu 28.06.2022 r. w ramach projektu socjalnego ,,ŻYJĘ, CZUJĘ, ODDYCHAM BEZ LĘKU I STRACHU”, Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu spotkanie dla dzieci w wieku szkolnym pod nazwą,, BEZPIECZNE WAKACJE” , w spotkaniu wzięli również udział rodzice.
Podczas spotkania o bezpieczeństwie z dziećmi rozmawiały policjantki z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii oraz z Wydziału Ruchu Drogowego.

SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI

Dnia 21.06.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ada uczy i rozwija” spotkanie informacyjno – profilkatyczne z zaproszonymi Pedagogami Szkolnymi. Podczas spotkania poruszono  tematykę dotyczącą pracy pedagogów,  ich roli w życiu rodzin, dziecka, nastolatka. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, chcący poszerzyć własną wiedzę oraz kompetencje rodzicielskie. Podczas rozmowy wielokrotnie nawiązywano do znaczenia odpowiedzialności rodzicielskiej.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – WSPIERA, ŁĄCZY I ROZWIJA SPOTKANIE INTEGRACYJNE W DNIU 06.06.2022r.

Dnia 06.06.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektów socjalnych pt. ,,Ja jestem, Ty jesteś, My jesteśmy Tacy Sami”, ,,Żyję, Czuje Oddycham Bez Lęku i Strachu” oraz ,,Ada Uczy i Rozwija” zorganizował Piknik Integracyjny pod hasłem ,,Ośrodek Pomocy Społecznej – Wspiera, Łączy i Rozwija”. Podczas pikniku dzieci, ich rodzice jak i osoby starsze, często doświadczające poczucia osamotnienia, zmagające się z niepełnosprawnością, czy chorobami mogły celebrować wspólny czas, korzystając z wielu atrakcji.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

Dnia 31.05.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ada uczy i rozwija” spotkanie z Przedstawicielami  Kuratorskiej Służby Sądowej w Świeciu. Spodczas spotkania poruszono  tematykę dotyczącą pracy Kuratorów, ich roli w życiu rodzin, dziecka, nastolatka. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, chcący poszerzć własną wiedzę oraz kompetencje rodzicilskie. Podczas rozmowy nawiązano do znaczenia odpowiedzialności rodzicielskiej, jak i odpowiedzialności prawnej nieletnich za swoje postępowanie.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO