Aktualności

UWAGA!

Osoby znajdujące się w kwarantannie z powodu wirusa COVID-19

potrzebujące zaopatrzenia lub innej pomocy,

prosimy o kontakt telefoniczny pod numer

509 274 975 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wręczenie nagród

W czasie ostatnich dni do laureatów konkursu ,,OD JUNIORA DO SENIORA – WIELKIE JAJEK MALOWANIE NA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTANIE”, zarówno do dzieci jak i do osób starszych trafiły paczki z nagrodami oraz podziękowania i dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu "Od Juniora do Seniora - wielkie jajek malowanie na Chrystusa Zmartwychwstanie"

Dnia 07.04.2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. ,,OD JUNIORA DO SENIORA – WIELKIE JAJEK MALOWANIE NA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTANIE”.

Konkurs był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektów socjalnych na 2021r. ,,Akademia Ady – dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida”  oraz ,,Wake-up Katarzyno”.

Przekazanie zestawów upominkowych w ramach akcji „Bezpieczny senior”

Osoby starsze należą do grupy osób szczególnie zagrożonych możliwością zakażenia COVID19 ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ ukazują statystyki, seniorzy najciężej przechodzą zakażenie. W związku z tym w trosce o ich dobro oraz bezpieczeństwo, podjęliśmy inicjatywę przygotowania zbioru najistotniejszych, w naszej perspektywie, informacji o zasadach bezpieczeństwa w obliczu pandemii.

"Wspieraj seniora"

Seniorze !

Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeciu realizuje Program pn.: „Wspieraj Seniora”

Program polega w szczególności na dostarczeniu zakupów,
zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

UWAGA!

Od dnia 30.03.2021 wnioski będą przyjmowane przez pracowników Ośrodka
wyłącznie w godzinach 9.00 – 13.00.

W związku z pandemią COVID prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami OPS
wyłącznie w nagłych wypadkach oraz o zachowanie reżimu sanitarnego.

W pozostałych przypadkach prosimy o pozostawianie korespondencji w skrzynce pocztowej umieszczonej przy bocznym wejściu do budynku OPS.

Uwaga!

Informujemy, że rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczy również dzieci pracowników OPS:

,,Głęboko ukryte zasoby tkwią we mnie - jestem wyjątkowy” - rozdanie nagród!

W dniu 23.03.2021r. wręczone zostały nagrody laureatom konkursu  literacko recytatorskiego ,,Głęboko ukryte zasoby tkwią we mnie-jestem wyjątkowy” organizowanego przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu socjalnego ,,Akademia Ady-dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida”. Każde z nagrodzonych dzieci otrzymało dyplom, nagrodę rzeczową jak i słodkości.

Konkurs miał na celu:

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO