„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Gmina Świecie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Świecie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeciu. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

 

Wartość dofinansowania Programu: 97.920,00 zł

Całkowity koszt realizacji Programu: 97.920,00 zł

 

Program „Opieki wytchnieniowej” adresowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne. Program realizowany do 31.12.2022 r.

 

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia proszone są o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu,
ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie

Osoba do kontaktu: Stefania Konkołowicz-Dudzińska
tel.52 519 05 49 lub 781 574 928

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

Zapraszamy do udziału w Programie

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO