Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.4.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.4.2023

pn. „Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2024” -  II postępowanie.

Strona internetowa prowadzonego postępowania, Profil nabywcy:

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie w zakładce postępowania.

Świadczenie wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, informuje, iż art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U.  2023 r. poz. 1429) wprowadzono zmiany w:

- ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotyczące zasad ustalania prawa do zasiłku dla opiekuna.

Warsztaty kulinarne – wspólne pieczenie pierniczków

Mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu wraz z pracownikiem socjalnym uczestniczyli w corocznych warsztatach pieczenia pierniczków, które stały się już tradycją.

Celem spotkania było rozbudzenie klimatu zbliżających się świąt, wzajemna integracja oraz wzmacnianie umiejętności kulinarnych uczestników spotkania.

Powyższe działanie przeprowadzono w ramach projektu socjalnego ,, Podróżnicy z Edenu''.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.5.2023,

pn.„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2024”

Strona internetowa prowadzonego postępowania, Profil nabywcy:

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie w zakładce postępowania.

 

Spotkanie warsztatowe

Dnia 05.12.2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował spotkanie dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin”. Przygotowane spotkanie miało na celu refleksję nad sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami wśród rodziców borykających się

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO