Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”.
adres:
ul. Św. Wincentego 1
86 – 100 Świecie

tel.: 52 33 03 075

Dyrektor: p. Teresa Pisarczyk
Kierownik: p. Agata Andrykowska

Prezentacja dotychczasowej działalności Domu Dziennego Pobytu.

Placówka funkcjonuje od 01.02.2009r. W ramach jej działalności uczestnicy mogą korzystać z:

· terapii zajęciowej

· ogólnej rehabilitacji ruchowej

·kołek zainteresowań:

  1. gry towarzyskie i sportu
  2. muzyczno – wokalne
  3. literackie
  4. plastyczne
  5. dyskusyjne
  6. robótek ręcznych

Na terenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz poza ośrodkiem wsparcia organizowane są imprezy:

- występy wokalne (np. klubu seniora „Kociewiacy”)

- wyjazdy na Regionalny Zjazd Domów Dziennego Pobytu

- organizowanie spotkań z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Ojca

- imprezy integracyjne z uczestnikami  innych domów; Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu

Procedura skierowania:
Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzonym postępowaniu wydaje indywidualną decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu Dziennego Pobytu oraz odpłatności za pobyt w tym Domu. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby starającej się o tę formę pomocy.

Krótka informacja o zakresie działalności placówki.
Jest to ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla osób starszych, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają częściowej opieki osób drugich. Stwarza szansę na jak najdłuższe utrzymanie osoby wymagającej opieki w jej środowisku zamieszkania, poprzez aktywizację społeczną.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO