„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Gmina Świecie przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Świecie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeciu. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

 

Wartość dofinansowania Programu: 489 918,00 zł

Całkowity koszt realizacji Programu: 489 918,00 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym dedykowane osobom z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane
na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będące mieszkańcami Gminy Świecie.

Program realizowany do 31.12.2023r.

 

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia proszone są o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu,
ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie

Osoba do kontaktu: Stefania Konkołowicz-Dudzińska
tel.52 527 40 91 lub 781 574 928

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 

Zapraszamy do udziału w Programie

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO