Aktualności

Listopadowe warsztaty dla rodziców

Dnia 21.11.2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin” zorganizował warsztaty rękodzielnicze z przygotowywania makram. Rodzice z entuzjazmem i zaangażowaniem tworzyli dzieła ze sznurka. Podczas zajęć uczestnicy skorzystali z przygotowanego słodkiego poczęstunku oraz gorącej kawy. Celem spotkania była możliwość poszerzenia własnych kompetencji oraz zainteresowań, służące przeniesieniu nabytych form aktywności na relacje rodziców z dziećmi, wspólny czas.  Warsztaty służyły pokazaniu rodzicom alternatywnych form spędzania czasu.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.4.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.4.2023, pn. „Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2024”.

,,Razem dla Rodzin” Porozmawiajmy z logopedą i psychologiem

Dnia 13.09.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla rodzin” spotkanie pod hasłem ,,Porozmawiajmy z logopedą i psychologiem”. Było to spotkanie z gośćmi. Spotkanie podzielone zostało na części edukacyjne oraz warsztatowe. Rodzice mogli dowiedzieć się na temat etapów rozwoju mowy dziecka, omówione zostały czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy, rola półkul mózgu. Rodzice z zaangażowaniem i ciekawością wzięli udział w dyskusji dot. smoczków i butelek oraz używania komórek i mediów przez dzieci.

Wspólny czas w bibliotece

Dnia 10.10.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu zorganizował zajęcia dla uczestników projektu socjalnego na 2023r. ,,Razem dla Rodzin”. Miało one na celu wspólną dobrą zabawę dzieci z ich rodzicami, ćwiczenie uważności na dzieci i prawidłowej komunikacji w kontakcie rodziców z dziećmi. . Uczestnicy zajęć mogli skorzystać z  gier i zabawek
z zasobów biblioteki oraz wziąć udział w zabawach z chustą animacyjną.

Spotkanie dla uczestników projektu socjalnego Razem dla Rodzin

Dnia 14.03.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin” zorganizował spotkanie warsztatowe związane
z refleksją nad zjawiskiem przemocy w rodzinie. Celem spotkania było uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci w rodzinie oraz poszerzenie wiedzy
 i kompetencji uczestników dot. rozpoznawania przemocy, podejmowania interwencji i działań pomocowych. Spotkanie za cel miało unaocznić rodzicom, iż krzywdzenie dziecka w środowisku rodzinnym może przybierać różne formy, często

Warsztaty dla Rodziców z dziećmi Wspólne granie na dywanie

Dnia 30.05.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin” zorganizował Warsztaty pod hasłem ,,Wspólne granie na dywanie”. W grach
i zabawach uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi. Zorganizowanie dla rodzin przestrzeni do wspólnie spedzonego czasu sprzyjał wzmacnianiu pozytywnej więzi, własciwej komunikacji rodzinnej, służył także modelowaniu rodzicom,  jak w atrakcyjny sposób mogą zadbać o dobry czas z dziećmi. Spotkanie symbolicznie służyło także celebowaniu Dnia Dziecka oraz Dnia Matki

Spotkanie z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień

Dnia 07.11.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin’’ zorganizował spotkanie prelekcyjne ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Prelekcję zaproszonego gościa Pani Jolanty Wasilewicz nt. związku spożywania alkoholu przez rodziców dla systemu rodzinnego, poprzedziła wprowadzająca rozmowa psychologa oraz pracownika socjalnego

Zajęcia warsztatowe dla rodziców – projekt socjalny ,,,Razem dla Rodzin”

            Dnia 18.04.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin” zorganizował spotkanie warsztatowe. Zajęcia za cel miały przekazanie rodzicom informacji o tym w jaki sposób  mogą wychowywać dzieci i kształtować relację z nimi, by zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz ochronę przed wykorzystaniem seksualnym. Szczególną uwagą poświęcono zagadnieniu prawa dziecka do ochrony swojej intymności.  Rodzicom podczas spotkania przekazano treści dotyczące definiowania przemocy seksualnej wobec dzieci oraz zasad komunikacji z dzieckiem tzw.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO