Wyjazd do Filharmonii Pomorskiej

Dnia 15.03.2024r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował wycieczkę do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy dla uczestników projektów socjalnych ,,Młodzi Duchem” i ,,Razem dla Rodzin”. Osoby starsze, osamotnione, z niepełnosprawnościami oraz rodzice, będący uczestnikami projektu obejrzeli komediowy spektakl Teatru Komedia ,,Ostra Jazda” w reżyserii Mirosława Połatyńskiego.

Obsadę stanowili:
Agnieszka Warchulska, Marta Wierzbicka, Adam Hutyra, Przemysław Sadowski.

Działanie to umożliwiło osobom narażonym na wykluczenie społeczne uczestnictwo w świecie kultury. Możliwość obejrzenia komediowego spektaklu teatralnego, na celu ma stworzenia obszaru do kontaktu ze sztuką. Służyło ono również integracji różnych grup społecznych, ukazywało alternatywną formę spędzania czasu, przyczyniło się do wzmocnienia poczucia wartości oraz uzyskania poczucia relaksu. Sprzyjało wspólnej rekreacji, zawiązywaniu, kształtowaniu kontaktów społecznych. Działanie to wpisuje się w Gminny Program Wspierania Rodziny
 w Gminie Świecie na lata 2022-2024 jak i Gminną Strategią na lata 2016-2026. W/w aktywizacja wpisała się w cele strategiczne Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO