PIKNIK RODZINNY NA ZAKOŃCZENIE LATA

      Dnia 6.10.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektu socjalnego „ Młodzi Duchem” oraz dla zaproszonych gości z Mieszkań Chronionych zorganizował Piknik Integracyjny na zakończenie lata. Podczas pikniku seniorzy mogli celebrować wspólny czas, korzystając z wielu atrakcji. Dla uczestników przygotowano wspólne zabawy przy muzyce. Atrakcją spotkania był przygotowany występ Zumby zorganizowany przez Pana Bartka Rasia. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem brali udział w zabawach. Nie było końca wspólnym tańcom i rozmowom. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek oraz ciepły posiłek w formie grilla.

       Celem spotkania było podtrzymywanie kontaktów społecznych, dzięki dostosowanym do możliwości formom spędzania czasu wolnego, odpowiedniej ofercie kulturowej. Tego typu przedsięwzięcie osób niepełnosprawnych i seniorów ma zapewnić wspólną integrację społeczną osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ( szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych – w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo, których sytuacja życiowa uniemożliwią bądź utrudnia pełnienie ról społecznych); zaktywizowanie społeczne seniorów, promocję pozytywnego wizerunku osób starszych i niepełnosprawnych.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO