SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI

Dnia 21.06.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ada uczy i rozwija” spotkanie informacyjno – profilkatyczne z zaproszonymi Pedagogami Szkolnymi. Podczas spotkania poruszono  tematykę dotyczącą pracy pedagogów,  ich roli w życiu rodzin, dziecka, nastolatka. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, chcący poszerzyć własną wiedzę oraz kompetencje rodzicielskie. Podczas rozmowy wielokrotnie nawiązywano do znaczenia odpowiedzialności rodzicielskiej. Zachowanie dzieci niekiedy prowadzić może do popełniania przestępstw i problemów w życiu dorosłym, na co chcieliśmy uwrażliwić uczestników spotkania. Rodzice w czasie trwania spotkania mogli uzyskać od zaproszonych Gości odpowiedzi, na nurtujące ich pytania.

Wierzymy, że spotkanie z Pedagogami Szkolnymi przyczyni się do wzrostu wiedzy rodziców nt.  pracy Pedagogów i jej znaczenia, jak i uwrażliwi odbiorców spotkania na znaczenie ich rodzicielskiej roli opiekuńczo-wychowawczej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pragnie podziękować zaproszonym na spotkanie Gościom za zaangażowanie i wkład w spotkanie edukacyjne dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ada uczy i rozwija”, kierowanego do rodziców, jak i samym rodzicom za ich zainteresowanie przygotowanym spotkaniem.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO