Postępowanie nr OPS.DO.271.2.2021 "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na rok 2022"

Ogłoszenie o zamówieniu

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na rok 2022"

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz załącznikami.

Link do procedury przetargowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/542318

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO