Projekt "Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących"

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnością wzrokową z woj. kujawsko-pomorskiego, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych przez zespół specjalistów.

Projekt skierowany jest do 40 osób, które:

- mieszkają na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
- są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
- są bierne zawodowo,
- są w wieku 18-65 lat.

Projekt zakłada również udział 40 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy:

- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
- Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
- Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
- Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
- Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
- Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,  
- Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
- Indywidualne kursy zawodowe,
- Płatne staże zawodowe,
- Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
- Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
- Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje uzyskać można:

Telefoniczne: 668289915; 796827056
E-mail: ariari.kujawskopomorski@gmail.com

Podajemy link do strony projektu skąd można pobrać kompletną dokumentację rekrutacyjną:

http://www.ariari.org/pl/dzialania-miedzynarodowe/156-wiedza-i-umiejetnosci-dla-aktywnosci-osob-niewidomych-i-slabowidzacych.html

Okres realizacji: od 01 października 2019 do 30 września 2021
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 997 759,91 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 173 835,21 PLN

 

Kategoria: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO