,,Ja Jestem, Ty jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” - SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Dnia 01.07.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” uroczyste spotkanie podsumowujące półrocze działalności projektu. Przedsięwzięcie to miało również na celu integrację osób w wieku inwolucji starczej. Sprzyjało zacieśnianiu kontaktów interpersonalnych między uczestnikami. Uczestnictwo osób starszych, często samotnych, biorących udział w tego typu działaniach przyczynia się do wzrostu aktywności społecznej tej grupy odbiorców, uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, lokalnym jak i w obszarze polepszenia relacji międzyludzkich. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny wokalno-instrumentalny pani Anny Koczorowskiej z Rodziną. Dla uczestników przygotowano również karaoke, w którym z entuzjazmem brali udział. Seniorzy przy wspólnym stole oraz poczęstunku dzielili się doświadczeniami związanymi
z uczestnictwem w projekcie. Wielką niespodzianką było uroczyste podziękowanie Seniorów złożone Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej pani Marzenie Brac, koordynatorowi projektu oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO